< Terug

Sectorrapporten geven actuele trends

Excelco stelt zeer overzichtelijke rapporten op voor sectoren zoals telecom, kleding, voeding, luxegoederen, olie, internetdiensten en vele andere. Voor elke sector worden de belangrijkste tendensen beschreven.

Download het volledige sectorrapport voor de kleding sector: Sectorrapport Kleding

 

In de grafiek links ziet u de beste bedrijven uit de kledingsector. Hoe meer rechts boven hoe rendabeler het bedrijf is. H&M is het meest rendabel. Gemiddeld weet het een rentabiliteit op het eigen vermogen van bijna 40% te realiseren. Hoe groter het ballonnetje, hoe sneller het bedrijf groeit. Crocs is de sterkste groeier.

Excelco geeft professionele maar tevens begrijpbare info.

Beleg in groeisectoren!

Sommige sectoren zoals de internetdiensten en de medische technologie groeien sterker dan gemiddeld. Andere sectoren zoals de scheepvaart en de bankensector krimpen.

Excelco berekent de groei voor alle sectoren!

Kleding sector omzet en winst

Een groeisector is bijvoorbeeld de kledingsector. In 2014 bedroeg de gezamenlijke omzetgroei van die bedrijven 13%.
Belangrijk is dat niet alleen de omzetcijfers maar ook de winsten groeien. De kledingsector groeit ook in crisisjaren en is bij uitstek recessiebestendig. Deze bedrijven zijn worldwide leaders en groeien door steeds nieuwe winkels te openen op toplocaties.

Bedrijven vergelijken

Alle bedrijven binnen een sector krijgen, na vergelijking, een objectieve score. Die score houdt niet alleen rekening met groei en rentabiliteit, maar ook met solvabiliteit en efficiency.

Kleding sector score